Kemahiran Insaniah : bersediakah mahasiswa Mesir??

KEMAHIRAN INSANIAH
CABARAN DAN KEPERLUANNYA KEPADA MAHASISWA MESIR

TUJUH KEMAHIRAN INSANIAH YANG UTAMA :
Kemahiran Berkomunikasi
Kemahiran Kritis Dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
Kemahiran Kerja Berpasukan
Kemahiran Keusahawanan
Pembelajaran Berterusan Dan Pengurusan Maklumat
Etika Dan Moral Profesional
Kemahiran Kepimpinan

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

Kemahiran berkomunikasi melibatkan komunikasi yang berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks yang berlainan dan dengan peserta komunikasi yang berlainan
Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis.
Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan member maklumbalas.
Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar.
Kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan.
Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan .
Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya berlainan.
Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan .
Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan.

PEMIKIRAN KRITIS DAN PENYELESAIAN MASALAH

Kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS) melibatkan kebolehan berfikir secara kritis, analitis serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan berlainan.
Kebolehan mengenalpasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian berjustifikasi.
Kebolehan mengembangkan dan memperbaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan.
Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif .
Kebolehan berfikir melangkaui batas.
Kebolehan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh.
Kebolehan untuk bertahan serta memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan.
Kebolehan memahami dan menyelesuaikan diri kepada budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baru.

KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN

Kemahiran kerja berpasukan melibatkan kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain daripada pelbagai latarbelakang sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
Kebolehan membina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama.
Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan.
Kebolehan mengenali dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain.
Kebolehan member sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan.
Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN

Kemahiran keusahawanan melibatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko (risk awareness), kreativiti dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
Kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan
Kebolehan merangka perancangan perniagaan.
Kebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan.
Kebolehan untuk bekerja sendiri.

KEMAHIRAN BERTERUSAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT

Pembelajaran berterusan melibatkan usaha pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baru.
Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber.
Kebolehan menerima idea baru dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi.
Kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu.

KEMAHIRAN ETIKA DAN MORAL PROFESSIONAL

Etika dan moral professional melibatkan kebolehan untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.

Kebolehan memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan profesional.
Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah berkaitan etika.
Kebolehan mengamalkan sikap beretika, disamping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat.

KEMAHIRAN KEPIMPINAN

Kemahiran kepimpinan melibatkan keupayaan untuk mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.
Berpengetahuan tentang teori asas kepimpinan.
Kebolehan untuk memimpin projek.
Kebolehan untuk memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan.
Kebolehan untuk menyelia anggota pasukan.

sumber-facebook PPMM

*p/s-Alhamdulillah,setakat berada di Mesir ni,kami diajar dan dilatih dalam PMRAM,sepertimana yang disebut oleh US ABDUL MUIZ " PMRAM menyediakan latihan 7 kemahiran ini"
saya juga berpendapat begitu,kita juga dilatih untuk menerima dan memberi pandangan,sedia dikritik dan bersikap profesional dalam setiap gerak kerja.....wassalam....

Comments

Anonymous said…
alhamdulillah..satu terjahan pemikiran yang baik

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah