mereka yang sudi

Monday, February 2

Sentuhan Hati


Seperti mana yang kita lihat pada hari ini,kelihatan manusia-manusia sekeliling kita ini seolah-olah sedang berlumba-lumba untuk mengejar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan di dunia yang fana ini.Bila difikirkan seolah-olah mereka sedang mengejar sesuatu yang dapat digunakan dan memberi manfaat dalam jangka masa yang sangat panjang,tetapi apabila diteliti dengan secara telus rupanya mereka sedang sibuk mencari kekayaan,ada di antara mereka pula sibuk mengumpul kekuatan,tak kurang juga yang sibuk mengumpul jawatan,yang mahukan nama mereka disanjung-sanjung oleh orang kebanyakan,sedar atau tidak atas perbuatan mereka ini sehingga sanggup menindas dan meninggalkan saudara mereka sendiri yang masih ramai dalam kesusahan,kepayahan,penderitaan akibat daripada perasaan cintakan dunia sehingga sanggup memijak saudara sendiri.
Timbul persoalan dibenak hati ini,adakah mereka tak terfikir nasib saudara-saudara mereka ini?mereka tak tahu ke orang beriman ini bersaudara?mereka tak tahu ke kita tak dibenarkan mempersenda dan memperolok-olokkan sesame orang beriman?mereka tak pernah tahu ke?atau mereka memang tak nak tahu?bukan ke dalam Al-Quran ALLAH SWT ada berfirman di dalam surah yang ke-49 iaitu surah al-hujrat ayat ke-10 & 11,bukan ke disitu ada menyebut yang orang-orang mukmin itu bersaudara,jadi sepatutnya kita meraikan saudara seislam ini seperti kita semua dari diri yang satu,yang mana kita tak sanggup kehilangan atau kecederaan pada mana-mana anggota badan kita,jika ada yang tercedera sudah pasti satu badan kita menanggung kesakitan itu juga.Jadi?dimana apakah yang menjadi punca?siapa punya angkara?terpulang kepada penilaian akal dan keimanan kita untuk menimbang persoalan ini.
Ini baru menyentuh tentang perbuatan kita sesame mukmin yang mana setiap kita masih dalam kebebasan hidup,masih lagi dalm keadaan selamat.Cuba kita renung kembali Kalam ALLAH yang ana sebutkan tadi,adakah yang dimaksudkan dengan bersaudara itu adalah kaum kerabat kita?ataupun orang-orang islam di tanah air kita?Bila kita fahami ayat itu ternyata bahawa orang mukmin itu bersaudara tanpa mengira keturunan,bangsa,atau Negara,tidak mengenal warna kulit samada hitam,putih,atau sawo matang,tanpa mempedulikan bangsa india,cina,kadazan atau sebagainya,asal saja telah melafazkan kalimah syahadah telah menjadikan ikatan yang sangat kuat antara mereka dengan kita.Apabila telah beriman seseorang itu maka terpelihara segala-galanya pada mereka sepertimana kita mahu hak kita terpelihara,sepertimana yang telah disebut dari kalam kenabian dari Junjungan kita Nabi MUHAMMAD SAW yang menunjukkan kepada persaudaraan sesama muslim,hak-hak kita sebagai seorang muslim.
Ternyata pada hari ini kita lihat,bahawa kita telah ditipu oleh orang-orang kafir supaya kita memperjuangkan semangat kebangsaan,hasil dari semangat kebangsaan yang menjadi kebanggaan kita pada hari ini telah menyebabkan kita umat islam akhir zaman ini lebih menghiraukan warna kulit berbanding apa yang di bawa oleh Junjungan kita iaitu persaudaraan melalui akidah.Jika kita lihat suatu masa dahulu,ketika mana zaman yang masih wujudnya sistem khilafah,yang mana pada masa itu umat islam bernaung di bawah satu pemerintahan islam yang sangat menggerunkan puak-puak kafir.Hal ini menyebabkan kesatuan umat islam yang utuh.Tapi,jika kita kaji sejarah kejatuhan khilafah ini kembali,bagaimana ianya boleh luput pada masa sekarang?kenapa kita tidak sempat untuk merasa zaman kegemilangan islam?Jawapannya,melalui hasil pembacaan saya,puak kafir telah meniupkan semangat kebangsaan kepada bangsa Arab,yang telah menyebabkan orang islam sendiri menggulingkan khalifah terakhir dan mengusir khalifah tersebut dari tanah airnya.Siapa tak kenal Mustapa Kamal Attaturk?Yang digelar oleh orang-orang kafir sebagai bapa kemodenan turki kerana telah Berjaya menghapuskan sistem khilafah dan membuang khalifah dari tanah air sendiri.
Kita lihat,orang kafir tidak mampu untuk menjatuhkan islam pada asalnya,tetapi pabila sudah berjaya menghidupkan semangat kebangsaan dan perkauman dalam kehidupan muslim menyebabkan kita terpecah kepada banyak Negara yang asalnya bernaung dibawah kerajaan islam.Kini kita sebagai umat akhir zaman hanya tahu mengenainya yang merupakan sejarah sahaja.
Kini kita dapat lihat,semangat kebangsaan masih lagi hidup dalam reality masyarakat kita pada masa kini,hal ini membuktikan kemenangan bagi kaum kafir.Jika kita perhatikan dengan teliti,orang-orang kafir pada masa dulu tidak menerima khilafah dan berusaha menjatuhkan dan telah Berjaya menjatuhkan khilafah dengan bantuan umat islam sendiri,tetapi pada masa kini umat islam sendir beserta orang-orang keafir seolah-olah telah meletakkan wala’ kepada pemerintahan kafir.Baru kita Nampak,bahawa mereka ingin memerintah dunia,yang mana pada masa sekarang seluruh dunia tunduk kepada Amerika.Kenapa ini terjadi?Kenapa kita meletakkan wala’ kepada Bush dan kini penggantinya Obama untuk menyelesaikan masalah di Gaza???Bukan ke saudara-saudara kita di Gaza itu berjuang untuk islam?Kemana pula Negara-negara arab?saya tinggalkan persoalan ini untuk kita sama-sama mengkaji dan meneliti kembali sejarah kegemilangan islam,kejatuhan khilafah dan pemerintahan sekular,supaya kita semua mempunyai thaqafah bersama.
Akhirnya,tujuan penulisan ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat dalam diri kita selain berusaha untuk membantu islam,kita juga harus menambah thaqafah kita.Saya menulis ini tak lain untuk memperingati diri ini yang selalu lalai dalam melakukan gerak kerja islam.Ingat !!!kita adalah mata rantaian perjuangan pejuang agama Allah,bukan kita yang memulakan dan jangan kita yang mengakhirkan,yang penting kita semua kena berusaha ke arah perjuangan islam.Andai kata kehidupan kita dalam masa yang singkat ini tidak Berjaya untuk kita lihat dan bernaung dibawah pemerintahan islam,biarlah usaha kita pada hari ini dapat dirasa oleh generasi-generasi mendatang...mohon maaf andai terdapat sebarang kesalahan...WASSALAM
Roslizan bin Mohd Yusof

Qari


Qari Tujuh Yang Masyhur
Para Qari yang hafal Al-Qur'an dan terkenal dengan hafalan serta ketelitiannya, dan menyampaikan qira'at kepada kita sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat Rasulullah SAW.
Qira'at yang mutawatir semuanya kita kutip dari para qari yang hafal Al-Qur'an dan terkenal dengan hafalan serta ketelitiannya. Mereka ialah imam-imam qira'at yang masyhur yang meyampaikan qira'at kepada kita sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka memiliki keutamaan ilmu dan pengajaran tentang kitabullah Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sebaik-baiknya orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya".
Syaikh Abul Yusri 'Abidin telah menyebutkan nama-nama qari dalam dua bait sya'ir:
Nafi', Ibnu Katsir, 'Ashim dan Hamzah, Abu 'Amer, Ibnu 'Amir dan Kisaiy.
Itulah tujuh Imam yang tak diragukan lagi.
1. Ibnu 'Amir
Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Yahshshuby seorang qadhi di Damaskus pada masa pemerintahan Walid ibnu Abdul Malik. Pannggilannya adalah Abu Imran. Dia adalah seorang tabi'in, belajar qira'at dari Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Mahzumy dari Utsman bin Affan dari Rasulullah SAW. Beliau Wafat di Damaskus pada tahun 118 H. Orang yang menjadi murid, dalam qira'atnya adalah Hisyam dan Ibnu Dzakwan.
Dalam hal ini pengarang Asy-Syathiby mengatakan: "Damaskus tempat tinggal Ibnu 'Amir, di sanalah tempat yang megah buat Abdullah. Hisyam adalah sebagai penerus Abdullah. Dzakwan juga mengambil dari sanadnya.
2. Ibnu Katsir
Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir ad-Dary al-Makky, ia adalah imam dalam hal qira'at di Makkah, ia adalah seorang tabi'in yang pernah hidup bersama shahabat Abdullah ibnu Jubair. Abu Ayyub al-Anshari dan Anas ibnu Malik, dia wafat di Makkah pada tahun 120 H. Perawinya dan penerusnya adalah al-Bazy wafat pada tahun 250 H. dan Qunbul wafat pada tahun 291 H.
Asy-Syathiby mengemukakan: "Makkah tempat tinggal Abdullah. Ibnu Katsir panggilan kaumnya. Ahmad al-Bazy sebagai penerusnya. Juga..... Muhammad yang disebut Qumbul namanya.
3. 'Ashim al-Kufy
Nama lengkapnya adalah 'Ashim ibnu Abi an-Nujud al-Asady. Disebut juga dengan Ibnu Bahdalah. Panggilannya adalah Abu Bakar, ia adalah seorang tabi'in yang wafat pada sekitar tahun 127-128 H di Kufah. Kedua Perawinya adalah; Syu'bah wafat pada tahun 193 H dan Hafsah wafat pada tahun 180 H.
Kitab Syathiby dalam sya'irnya mengatakan: "Di Kufah yang gemilang ada tiga orang. Keharuman mereka melebihi wangi-wangian dari cengkeh Abu Bakar atau Ashim ibnu Iyasy panggilannya. Syu'ba perawi utamanya lagi terkenal pula si Hafs yang terkenal dengan ketelitiannya, itulah murid Ibnu Iyasy atau Abu Bakar yang diridhai.
4. Abu Amr
Nama lengkapnya adalah Abu 'Amr Zabban ibnul 'Ala' ibnu Ammar al-Bashry, sorang guru besar pada rawi. Disebut juga sebagai namanya dengan Yahya, menurut sebagian orang nama Abu Amr itu nama panggilannya. Beliau wafat di Kufah pada tahun 154 H. Kedua perawinya adalah ad-Dury wafat pada tahun 246 H. dan as-Susy wafat pada tahun 261 H.
Asy-Syathiby mengatakan: "Imam Maziny dipanggil orang-orang dengan nama Abu 'Amr al-Bashry, ayahnya bernama 'Ala, Menurunkan ilmunya pada Yahya al-Yazidy. Namanya terkenal bagaikan sungai Evfrat. Orang yang paling shaleh diantara mereka, Abu Syua'ib atau as-Susy berguru padanya.
5. Hamzah al-Kufy
Nama lengkapnya adalah Hamzah Ibnu Habib Ibnu 'Imarah az-Zayyat al-Fardhi ath-Thaimy seorang bekas hamba 'Ikrimah ibnu Rabi' at-Taimy, dipanggil dengan Ibnu 'Imarh, wafat di Hawan pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Manshur tahun 156 H. Kedua perawinya adalah Khalaf wafat tahun 229 H. Dan Khallad wafat tahun 220 H. dengan perantara Salim.
Syatiby mengemukakan: "Hamzah sungguh Imam yang takwa, sabar dan tekun dengan Al-Qur'an, Khalaf dan Khallad perawinya, perantaraan Salim meriwayatkannya.
6. Imam Nafi.
Nama lengkapnya adalah Abu Ruwaim Nafi' ibnu Abdurrahman ibnu Abi Na'im al-Laitsy, asalnya dari Isfahan. Dengan kemangkatan Nafi' berakhirlah kepemimpinan para qari di Madinah al-Munawwarah. Beliau wafat pada tahun 169 H. Perawinya adalah Qalun wafat pada tahun 12 H, dan Warasy wafat pada tahun 197 H.
Syaikh Syathiby mengemukakan: "Nafi' seorang yang mulia lagi harum namanya, memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya. Qolun atau Isa dan Utsman alias Warasy, sahabat mulia yang mengembangkannya.
7. Al-Kisaiy
Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Hamzah, seorang imam nahwu golongan Kufah. Dipanggil dengan nama Abul Hasan, menurut sebagiam orang disebut dengan nama Kisaiy karena memakai kisa pada waktu ihram. Beliau wafat di Ranbawiyyah yaitu sebuah desa di Negeri Roy ketika ia dalam perjalanan ke Khurasan bersama ar-Rasyid pada tahun 189 H. Perawinya adalah Abul Harits wafat pada tahun 424 H, dan ad-Dury wafat tahun 246 H.
Syathiby mengatakan: "Adapun Ali panggilannya Kisaiy, karena kisa pakaian ihramnya, Laits Abul Haris perawinya, Hafsah ad-Dury hilang tuturnya.

Warkah Peringatan


Warkah dari malaikat Izrael
Oleh: Kalijaga
Edit by: Gunung Jati

Assalamualaikum w.b.t
Kehadapan mahkluk yang bergelar manusia. Semoga kau berada dalam keadaan yang bersedia.dan tergolong dalam orang yang akyas. Dalam sepotong hadis baginda s.a.w pernah di tanya mengenai golongan akyas.
عن بن عمر أنه قال كنت مع رسول الله  فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي  ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس
Daripada Abdullah bin Umar telah berkata: Ketika aku bersama Rasulullah r maka telah datang seorang lelaki daripada golongan Ansar lalu memberi salam kepada Nabi r, kemudian lelaki tersebut berkata: Wahai Rasulullah r siapakah yang paling mulia dikalangan mukmin? Lalu Baginda Rasulullah r menjawab: Orang yang paling baik budi pekertinya. Dia bertanya lagi: Siapakah pula yang paling cerdik dikalangan mukmin? Rasulullah r menjawab: Orang yang paling cerdik adalah orang yang selalu memperingati mati dan orang yang terbaik dikalangan mereka adalah yang membuat persiapan untuk menghadapi hari selepas mati itu. Mereka itu adalah orang yang cerdik.

Tujuan aku menulis surat ini adalah ingin memperingatkan kau tentang hari kematian. Adakah kau sedar bahawa kau akan mati?
Ya kau pasti akan mati!

Bila kau mati?
Minggu depan? Lusa? Esok? Hari ini? Sebentar lagi atau sekarang ini?
Tak tahu.. Kalau aku bagi tahu kau akan mati sebentar sahaja lagi.. Macam mana? Ianya tidak mustahil..

Di mana kau mati?
Atas katil? Dalam rumah? Tengah jalan? Dalam hutan? Tengah laut?
Tidak tahu.. Kalau aku bagi tahu kau akan mati dalam hutan setelah tersesat.. Macam mana? Ianya memang tidak mustahil..

Bagaimana kau mati?
Sakit tua? Terjatuh bangunan tinggi? Dilanggar lori besar? Rentung terbakar? Lemas dalam laut? Dibaham binatang buas?
Tidak tahu.. Kalau aku bagi tahu kau akan mati dibaham buaya.. Macam mana? Ianya juga tidak mustahil..

Semua ini mungkin berlaku kerana ia tidak pasti, Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan bentuk kematian di atas berlaku ke atas diri manusia.Tapi apa yang pasti manusia akan mati, kau tetap akan matiiiiii..

Kau tetap akan meninggalkan isteri, anak-anak, saudara-mara, sahabat handai, harta benda, kekayaan, pangkat, bahkan segala yang kau suka di dunia ini. Roh akan dikeluarkan dari jasad kau, bermula dari hujung jari kaki ditarik hingga ke umbun-umbun kepala, sakitnya bergantung pada amalan kau di dunia. Pedihnya lebih sakit dari kambing yang disiat kulitnya hidup-hidup, lebih sakit dari tubuh yang disebat dengan pedang sebanyak 300 kali, lebih ngeri daripada seseorang itu memasukkan dawai-dawai berduri kedalam perut melalui mulutnya lalu disentap keluar semula kerana sakit mati itu sakit yang paling dahsyat di dunia ini yang pasti ia akan menemui kau. Kau pasti akan merasai kesakitan matiii.Mungkin besok atau mungkin sebentar sahaja lagi.
Maka terputuslah hubungan kau dengan dunia ini. Jasad kau yang sebelum ini aktif bergerak-gerak kini terbujur kaku, mata kau perlahan-lahan ditutup, penglihatan kau mula kelam cuma terdengar esakan dan tangisan yang meratapi pemergian kau, " انا لله و انا اليه راجعون"Lalu tubuh kau yang terbujur kaku itu ditutup dengan sehelai kain batik panjang menutupi dari hujung kaki hingga ke pangkal kepala, kemudian jasad kau dimandikan dengan air mutlak yang bercampur dengan kapur barus, jasad kau disucikan dan diwudukkan, kemudian dipakaikan dengan pakaian putih berlapis-lapis, lalu diikat disetiap sendi jasad dengan kemas dan rapi, diletaknya wangi-wangian, kemudian kau dibujurkan didalam keranda dan ditutup keranda itu dengan kain bewarna hijau bercorakkan tulisan-tulisan Al-Quran, kemudian jasad kau diusung oleh keluarga terdekat ke masjid untuk disembahyangkan, sampai di masjid jasad kau diletakkan di hadapan lalu kau disembahyangkan, sembahyang yang tiada ruku' dan tiada sujud, mereka memohon keampunan untuk diri kau walaupun dosa yang kau lakukan terlalu banyak terpikul di bahu kau, namum sejuta pengharapan dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selesai upacara sembahyang jasad kau sekali lagi diusung dibawa ke tanah perkuburan berhampiran pula, jasad kau dikeluarkan dari keranda secara perlahan-lahan sebagai penghormatan terakhir sebelum kau meninggalkan alam dunia yang fana ini, lalu diletakkan di dalam liang lahad yang kecil dan sempit yang hanya boleh memuatkan jasad kau yang bujur kaku itu, kau dibaringkan dalam keadaan menghadap kiblat yang menjadi kebanggaan dan penyatuan umat islam seluruhnya tanpa mengira sepadan negara, bangsa, pangkat dan darjat, kemudian semua ikatan yang ada di batang tubuh kau dibuka lalu ditutup liang lahad itu dengan sekeping papan. Kemudian dikambus. Maka tinggallah jasad kau berkeseorangan di dalam perut bumi dalam keadaan gelap, sempit, dengan hanya ditemani serangga-serangga kecil yang hidup di dalam tannah. Bermulah satu kehidupan baru iaitu kehidupan di alam barzah. Tiada apa yang boleh menolong kau ketika ini melainkan amalan soleh ketika kau di dunia dahulu, kalau ada, doa dari anak soleh yang kau tinggalkan dan sedekah jariah yang kau lakukan dahulu. Tiada guna penyasalan ketika ini. Semuanya telah berakhir.
Adakah kau sudah mempersiapkan diri untuk semua ini.Sampai bila kau ingin tunggu. Setahun... Dua tahun... Besok pun belum tentu kau akan hidup lagi diatas muka bumi ini. Jangan sampai kau terkejut dengan kehadiran ku nanti dalam masa yang sama kau tidak bersedia untuk menghadapi mati. Kau mesti sentiasa bersedia kerana aku hadir tanpa sebarang alamat.

INGAT AKU ; INGATLAH MATI....Yang menjalankan tugas,

Teka-teki

TEKA-TEKI DARIPADA IMAM GHAZALI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ?
2. Apa yang paling jauh dari kita di dunia ?
3. Apa yang paling besar di dunia ?
4. Apa yang paling berat di dunia ?
5. Apa yang paling ringan di dunia ?
6. Apa yang paling tajam di dunia ?

Pada suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu
Imam Al Ghozali bertanya.
Pertama,"Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?".
Murid-muridnya menjawab "orang tua, guru, kawan, dan sahabatnya". Imam
Ghozali menjelaskan semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat
dengan kita adalah "MATI". Sebab itu sememangnya janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185)
Lalu Imam Ghozali meneruskan pertanyaan yang kedua. "Apa yang paling
jauh dari diri kita di dunia ini?". Murid -muridnya menjawab "negara Cina,
bulan, matahari dan bintang-bintang". Lalu Imam Ghozali menjelaskan bahawa semua jawapan yang mereka berikan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah "MASA LALU". Walau dengan apa cara sekalipun kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.
Lalu Imam Ghozali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. "Apa yang
paling besar di dunia ini?". Murid-muridnya menjawah "gunung, bumi dan
matahari". Semua jawapan itu benar kata Imam Ghozali. Tapi yang paling besar daripada yang ada di dunia ini adalah "NAFSU" (Al A'Raf 179). Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke
neraka.

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?". Ada
yang menjawab "besi dan gajah". Semua jawapan adalah benar, kata Imam
Ghozali, tapi yang paling berat adalah "MEMEGANG AMANAH" (Al-Ahzab 72).
Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu
ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT, sehingga banyak daripada manusia masuk ke neraka karena tidak dapat memegang amanahnya.
Pertanyaan yang kelima adalah, "Apa yang paling ringan di dunia ini?". Ada
yang menjawab "kapas, angin, debu dan daun-daunan". Semua itu benar
kata Imam Ghazali, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan
Sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara bermesyuarat kita meninggalkan solat.
Dan pertanyaan keenam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini ?".
Murid-muridnya menjawab dengan serentak, "pedang". Benar kata Imam
Ghozali, tapi yang paling tajam adalah "LIDAH MANUSIA" Kerana melalui lidah, Manusia selalunya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.

Sekian. Wassalam.