Posts

Showing posts from June 13, 2010

mara berdakwah

Dalam memikul amanah dakwah, slogan ‘Jangan pernah takut, Pantang berundur, Berani kerana benar’ tidak seharusnya luntur, malahan harus tetap terpateri dalam sanubari pendakwah. Melekatnya doktrin itu, membuat pendakwah tidak akan lari ke belakang demi kemenangan dalam melaksanakan misi dakwah. Ini kerana asy syaja’ah (keberanian) memikul amanah umat merupakan tuntutan dakwah.Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:“Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua, pada waktu dia berkata kepada sahabatnya: “Janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah beserta kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang …