Posts

Showing posts from December 15, 2012

Gembira, ... bersama seketika, kenangan tercipta

Image
Biar gambar berbicara dengan bahasanya :)Maka, gambar telah berbicara, ini hasilnya :Apa itu media pengajaran?

Image
Apa itu media pengajaran?  Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual. Media pengajaran adalah salah satu komponen dalam domin teknologi pengajaran. Percival & Elington (1984) 1.Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. - perkataan bercetak, filem, pita, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya. 2.Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. - surat khabar, radio dan televisyen Reiser & Gagne (1983); Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. - guru atau pengajar, 
- bahan bercetak
- persembahan slaid bersuara. media menurut Torkelson: 1) MASEJ – isi kandungan Cth. pengumuman
2) Bentuk Mesej – cth: lisan, gambar
3) SALURAN MASEJ – Peralatan fizikal Cth. TV, Internet MEDIA
- Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)
- Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau        menghasilkan pembelajaran (Yusup, 1997, 20…