Apa itu media pengajaran?


Apa itu media pengajaran? 
Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual. Media pengajaran adalah salah satu komponen dalam domin teknologi pengajaran.
Percival & Elington (1984)
1.Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan.
- perkataan bercetak, filem, pita, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya.
2.Pelbagai Saluran Komunikasi Massa.
- surat khabar, radio dan televisyen
Reiser & Gagne (1983);
Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.
- guru atau pengajar, Teacher_Cartoon
- bahan bercetak
tv-cartoontoshiba-portege-laptop
- persembahan slaid bersuara.
media menurut Torkelson:
1) MASEJ – isi kandungan Cth. pengumuman
2) Bentuk Mesej – cth: lisan, gambar
3) SALURAN MASEJ – Peralatan fizikal Cth. TV, Internet
MEDIA
- Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)
- Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau        menghasilkan pembelajaran (Yusup, 1997, 2001)
MEDIA PENGAJARAN
Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. – Modul OUM
Kemp & Smellie (1994);
Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.
Heinich et al. (2002);
Media yang membawa mesej tentang pengajaran.
KELEBIHAN MEDIA PENGAJARAN
1.Memperjelaskan Penyampaian Mesej.
2.Mengatasi Batasan Ruang, Waktu dan Pancaindera.
3.Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi.
4.Pengalaman dan Persepsi yang sama.


FUNGSI MEDIA PENGAJARAN dalam P&Pist2_894425_crocodile_cartoon_reasonably_small
1.Pengajaran Bersama Pengajar.
2.Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar.
3.Folio Bermedia.
4.Pengajaran Tematik.
5.Pendidikan Jarak Jauh.
6.Pendidikan Bagi Pelajar Istimewa.


PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN
images kj
Gagne & Briggs (1974);
1.Perkataan yang diucapkan.
2.Bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan.
3.Perkataan bercetak.
4.Gambar pegun.
5.Gambar bergerak.
6.Sampel sebenar.
- Penyampaian Pengajaran seharusnya bermula dengan;
Pengalaman Enektif - Pengalaman Ikonik -Pengalaman Simbolik
PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN
BilJenis MediaContoh
1Media Tayang KakuTransparensi, slaid, mikrofilem
2Media Tayang BergerakPita video, cakera padat digital, filem
3Bahan GrafikLukisan, poster, kartun, carta, graf
4Gambar KakuGambar foto, kad imbasan, poskad
5Bahan Pameran 3DModel, boneka, diorama, pupet
6Papan PameranPapan kapur, papan putih, papan flanel, papan buletin
7Media AudioPita kaset, cakera padat, komputer
8Media CetakModul, buku teks, surat khabar, majalah, risalah
PEMILIHAN MEDIA
Faktor asas;
- Objektif.
- Hubungan MP dengan objektif.
- Kon Pengalaman Dale.
- Sifat fizikal media.
•Pelajar.
- Ciri-ciri umum.
- Keperluan khusus.
- Stail pembelajaran
•Kaedah. CompFastCartoon
- Pengajaran Beramai-ramai.
- Pengajaran Kendiri.
- Pembelajaran Berkumpulan.
•Praktikal.
- Mudah diperolehi.
- Mudah digunakan.
- Kos dan Masa.
- Kelulusan & kebenaran
PENYEDIAAN MEDIA
Langkah-langkah;
•Cetusan idea.
•Nyatakan objektif.
•Analisis pelajar.
•Kumpul dan susun bahan.
•Tukarkan idea kepada visual.
•Rancangkan penglibatan pelajar.
•Semak perancangan anda.
•Penerbitan.
Contoh-contoh kaedah pengajaran
•Pengurus dan fasilitator
•Tutor, seminar, latihan berkumpulan, projek, permainan dan simulasi, self-help groups
•Pengajaran berkumpulan •Penerbit dan pengurus sumber pembelajaran, tutor dan fasilitator
•PJJ, PBK, mediated self- instruction
•Pengajaran Kendiri
•Penyampaian tradisional, pengawal proses pengajaran.
•Kuliah, ekspositori, siaran TV, radio, kabel TV dan filem
•Pengajaran beramai-ramai
•Peranan Guru

Comments

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah