mereka yang sudi

Wednesday, May 12

SALAM IMTIHAN


semangat da bagi...
motivasi pun da dapat...
ha...pe tunggu lagi......
salam imtihan untuk semua......

Marilah Kita Bersaudara Kerana Allah

Marilah kita bersama memuji Allah, atas nikmat Islam yang menjadi sebaik-baik nikmat Allah kepada kita. Bersyukurlah dengan memuji Allah Taala yang telah memberi taufik kepada jalan dakwah, memudahkan siapa yang telah menolong memimpin dan membangunkan saudara dan mengingatkan saudara dari kelupaan dan kelalaian yang menyelubungi sebahagian kaum muslimin zaman ini. Lantaran saudara mengenali hakikat wujudnya kita dan hakikat risalah dan tugas kita di dalam hidup ini. Dialah yang telah memberi taufik dan hidayah kepada saudara dengan akidah, ibadah dan akhlak Islam. Dengan demikian saudara dapat merasa betapa mulia, agung dan beratnya tanggungjawab saudara terhadap agama yang benar ini. Saudara pula menyedari bahawa saudara tidak akan merasa cukup dengan hanya pada diri saudara tetapi saudara mesti dan pasti memainkan peranan yang positif untuk membangunkan daulah Islam, negara Islam yang adil dan makmur dan menegakkan masyarakat Islam yang dikuasai dan dihakimi oleh akidah Islam, syariat dan undang-undangnya.

Telah jelas kepada saudara bahawa kewajipan yang begitu besar tidak mungkin sempurna dengan usaha individu, tetapi mestilah dengan menggabungkan segala usaha kita semua, dan merealisasikan tujuan yang agung ini. Apa sahaja kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib juga.

Saudara telah mengkaji, meneropong, belajar, bertanya lalu memilih dengan berhati-hati hingga Allah memberi taufik kepada saudara dan menunjukkan saudara kepada jalan dakwah lalu saudara mengenalinya, mengenali petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan dakwah dan mengenali siapa yang melaluinya. Saudara redha berjalan dengan mereka di jalan yang mulia dan benar ini kerana saudara telah mempercayai semua itu. Lantaran itu saudara beriltizam dengannya dan menggabungkan diri dengan mereka dan saudara mempersaksikan kepada Allah di atas yang demikian. Oleh kerana itu bersyukurlah dengan memuji Allah di atas hidayah dan taufiknya kepada saudara.

Marilah Kita Bersaudara Kerana Allah

Alangkah perlunya kita bersaudara kerana Allah semasa kita berjalan bersama di atas jalan dakwah untuk memperteguh ikatan di antara kita sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah s.a.w. tatkala baginda mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Mereka telah membuat contoh yang indah dan agung tentang cinta dan ikrar yang mengutamakan saudaranya lebih dari dirinya sendiri.

Peganglah wahai saudaraku tangan saudaramu di atas jalan dakwah dengan pegangan yang penuh cinta, ikrar dan kasih sayang dengan sepenuh kekuatan tanpa melepaskannya di waktu kegawatan atau di waktu susah atau di waktu berkecamuknya fitnah dan ujian atau di waktu terjadinya berbagai peristiwa. Junjungan kita yang tercinta Nabi Muhammad s.a.w telah menggalakkan dan mendorong kita supaya berbuat demikian.

"Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah laksana bangunan yang sebahagiannya
menyokong sebahagian yang lain ".

Sabda baginda lagi:

"Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka dan kemesraan mereka seperti badan yang satu apabila sebahagian dari anggotanya mengadu sakit, maka bersama-samalah seluruh anggotanya dengan berjaga dan sakit".

Sabda baginda lagi:

"Seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lain, dia tidak menzalimi, tidak membiarkannya dan tidak menyerahkannya kepada bahaya. Barangsiapa menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Barangsiapa melepaskan saudaranya dari satu kesusahan, Allah melepaskannya dari satu kesulitan malah berbagai-bagai kesulitan pada hari kiamat, barangsiapa menutup rahsia, cacat cela (keaiban) seorang muslim, Allah menutup keaibannya pada hari kiamat".

Oleh kerana itu hai saudaraku, kenalilah saudara-saudaramu, bersatu-padulah, nasihat menasihatilah dan tegur menegurlah dengan cara terbuka. Tanggung menanggunglah dan berkasih sayanglah, dan jadilah kamu bersaudara.

Saling Ingat-Mengingati Di Antara Kita
Alangkah perlunya kita saling ingat-mengingati tatkala kita berjalan di atas jalan dakwah kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Marilah kita saling ingat-mengingati bahawa kewajipan yang menghimpunkan kita di atas jalan dakwah, tidak ada pilihan lain lagi bagi kita melainkan itu sahaja. Sesungguhnya Islam mewajibkan ke atas kita untuk melaksanakan segala ajarannya. Sesungguhnya setiap Muslim berdosa selagi mereka tidak bekerja dan berdakwah untuk mendirikan daulah Islam, negara Islam dan pemerintahan Islam.

Marilah kita ingat-mengingati bahawa dakwah kita ini adalah salafiah dan manhaj kita adalah manhaj salafussoleh ridwanullahuanhum, menurut cara sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. dan pengikut mereka sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita oleh Imam as-Syahid Hassan al-Banna r.a. Beliau telah menunjukkan kita kepada jalan dakwah dan menerangkan kepada kita bahawa jalan dakwah adalah satu-satunya jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah s.a.w., para sahabat-sahabat dahulu dan dilalui oleh para pendokong dakwah kemudiannya. Di atasnyalah kita berjalan dengan taufik dari Allah selepas mereka berpandukan iman dan amal, persaudaraan dan kasih sayang. Berpadulah kekuatan akidah dengan kekuatan perpaduan dan jadilah jamaah mereka sebagai jamaah contoh, jamaah ideal, pasti akan berkuasa dan menang dakwahnya sekalipun ditentang oleh seluruh penghuni bumi ini.

Ingatlah wahai saudaraku! Peranan yang kita mainkan sekarang ini sangat susah dan berat. Tetapi ianya sangat penting dan asasi iaitu memantapkan dan meneguhkan dasar mukmin yang kukuh yang di atasnya akan dibangunkan bangunan daulah Islam yang mencakar langit. InsyaAllah. Iaitu dengan mempersiapkan generasi mukmin yang kuat dari manusia akidah yang beriman dengannya dan mampu, sanggup dan rela melaksanakannya. Generasi yang mempertahankan dan memantapkan asas itu sebagaimana yang telah kita maklumi bahawa ia merupakan marhalah dan tahap yang paling susah dan penting. Ingatlah bahawa musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam sentiasa mengintip kita dan mengatur berbagai-bagai tipu daya untuk memperdayakan kita. Ingatlah bahawa cita-cita yang diharapkan itu tidak akan sempurna kecuali melalui berbagai-bagai pertarungan yang hebat dan payah di antara pendokong hak dan pendokong kebatilan, di antara pendokong dakwah yang hak dan pendokong dakwah yang batil. Ketahuilah bahawa balasan yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa.

"Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi menafaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ".Ar-Ra'ad: 17

"Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup". Al-Baqarah:217

Hendaklah kita ingat bahawa mehnah dan bencana itu adalah sunnah Allah dalam dakwah Islam untuk menapis dan membezakan di antara yang benar dan palsu, di antara munafik dan mukmin, di antara muslim dan kafir dan untuk menentukan jenis yang mampu memikul amanah kemenangan. Oleh kerana itu mehnah dan bencana itu adalah sebahagian perkara yang lazim dari jalan dakwah, ia juga mukaddimah (pendahuluan) dan mubasyirah, (berita gembira) untuk kemenangan. Dan benarlah Allah yang Maha Agung:

"Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar
terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu". Al-An'aam: 34

Hendaklah kita ingat bahawa limpah kurnia Allah dicurahkan ke atas angkatan kita ini (assirah- al-Muhammadiah) itu kerana baginda telah melalui jalan dakwah dengan penuh keazaman, kemantapan, ketahanan tanpa pertukaran, tanpa perubahan atau penyelewengan. Tanpa kelemahan, kehinaan dan kelesuan walaupun ereka telah menghadapi berbagai-bagai ujian, bencana dan berbagai-bagai usaha dan tindakan ganas untuk membunuhnya atau untuk memesongkannya dari jalan yang benar. Benarlah Allah Yang Maha Agung yang telah berfirman:

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan ada di antara mereka ada pula yang menunggununggu dan mereka sedikitpun tidak merubah janjinya ". Al-Ahzab: 23

Hendaklah kita yakin dan percaya bahawa Allah pasti memberi pertolongan dan kemenangan kepada dakwah Islam ini. Pasti dia akan merealisasikan janjiNya kepada kita. Dia pasti akan mengurniakan al-khilafa al-Islam pemerintahan Islam kepada hamba-hambaNya yang beriman sebagaimana firmanNya:

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku".(An-Nur: 55)

Hendaklah kita ingat ketika kita berada di atas jalan dakwah, bahawa kita menyeru manusia kepada perkara yang paling baik dari segala yang diserukan orang kerana kita menyeru manusia kepada Allah:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri". Fussilat: 33

Sesungguhnya kita dengan Islam ini telah menjadi guru dunia yang mempunyai kemuliaan pimpinan:

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agarRasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" Al-Baqarah: 143

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui". Al-Munafikun: 8

Hendaklah kita ingat wahai saudaraku, di samping itu semua, bahawa sebenarnya Allah itu Maha Kaya dari kita dan jihad kita. Dan kitalah yang berhajat kepadaNya dan berhajat kepada limpah kurniaNya dan pahalaNya.

"Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam ".
Al-Ankabut: 6

Hendaklah kita ingat bahawa apabila kita berjuang di medan dakwah, maka kita tidak akan memperoleh yang lainnya iaitu apabila kita tidak memperjuangkan dakwah, maka dakwah itu tetap berjalan dan berlaku. Maknanya jika kita tidak memperjuangkan Islam, Islam itu akan tegak juga, Islam tidak memerlukan kita tetapi kitalah yang memerlukan lslam. Jika kita tidak berjuang, Insya Allah, akan ada orang lain yang lebih baik dari kita.
Rujukan: Jalan Dakwah ( Sheikh Mustafa Masyhur)

5 Pesanan Daripada Ketua Unit Hisbah PMRAM

Kepada semua mahasiswa yang berada dibumi mesir agar dapat mempertingkat keselamatan kita semua kerana sejak akhir-akhir ini banyak ganguan telah berlaku,kes terbaru berlaku dibumi zaqaziq tentang perlakuan arab yang tidak senonoh cuba melakukan ganguan seksual terhadap mahasiswi perubatan.

Apa yang penting ialah kita cuba bertindak dengan keadaan berikut:-

 Sila bergerak kearah tempat yang selamat

 Elakan keluar seorang diri walaupun keadaan terdesak

 Jangan panic ketika keadaan kecemasan berlaku

 Banyakan selawat tafrijiah dan lain-lain amalan agar kita tidak alpa

 Sila hubungi Pesiden ,Pengerusi PMRAM cawangan atau mana-mana wakil Hisbah dengan segera mengikut keadaan tempat

Memandangkan musim panas telah pun berada dipermulaanya keadaan orang-orang arab lebih agresif pada waktu ini berbanding dengan musim sejuk.Keadaan kita juga tertekan dengan hampirnya imtihan jadi jagalah dan hargailah diri anda in sya Allah.Gunalah khidmat musrif sepenuhnya dengan apa yang telah diaturkan oleh BKAN dan DPM masing-masing.

Akhir kata kita sama-sama berdoa agar semuanya berada dalam keadaan selamat in sya Allah doa adalah senjata bagi kita. Mungkin ini adalah dugaan dan hikamh bagi kita memandangkan keadaan masalah social dikalangan ahli kita semakin parah. Sama-samalah kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka yang tidak endah dengan keadaan sekeliling dan masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Usaha dan doa perlu seiring jangan kita hanya seronok menjadi muhtasib tanpa kita memohon pertolongan daripada Allah insya Allah

sumber = blog hisbah

7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat

RASULULLAH SAW bersabda yang maksudnya: “Sebilangan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungan-Nya pada hari kiamat iaitu hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain naungan Allah; di antaranya ialah: pemerintah yang adil, pemuda yang hidupnya sentiasa mengerjakan ibadat kepada tuhannya, orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah yang kedua-duanya berkumpul dan berpisah untuk mendapat keredaan Allah, orang yang dipujuk oleh perempuan yang kaya lagi rupawan untuk bersatu dengannya lalu ia menolak dengan berkata: “Aku takut kepada Allah!”, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya, dan orang yang menyebut atau mengingat Allah dengan keadaan tidak ada dalam ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingatkan sifat Jalal dan sifat Jamal Allah.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)


Hadis ini menerangkan tujuh golongan yang bakal mendapat naungan di hari akhirat kelak iaitu: 1 Pemerintah yang adil kerana tanggungjawab yang dipikul oleh pemerintah dalam melaksanakan keadilan adalah perkara yang berat. Bukan mudah bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan keadilan terhadap semua rakyat.


2 Pemuda yang hidupnya sentiasa dalam mengerjakan ibadat kepada Tuhannya. Sebaik-baik masa dan semahal-mahal harganya di dalam hidup seseorang manusia adalah ketika di alam remaja.Ketika muda juga pelbagai ujian dan godaan ditempuhi.Beruntunglah pemuda yang berjaya melepasi rintangan itu jika usia muda dengan amal ibadat serta memberikan khidmat cemerlang kepada agama, masyarakat dan negara.


3 Orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Menurut hadis, dua hayunan kaki yang melangkah ke masjid ganjarannya amat besar di sisi Allah SWT dan dikira sedekah.


4 Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah di mana kedua-duanya berkumpul dan berpisah untuk mendapat keredaan Allah.Hubungan terjalin di atas dasar bercanggah dengan syariat sehingga melanggar batas agama dan adab kesopanan adalah hubungan yang menjurus ke arah maksiat. Ikatan kasih sayang dijalinkan sesama manusia mest ikhlas supaya perhubungan itu mendapat pahala, restu dan keberkatan daripada-Nya.


5 Orang yang dipujuk oleh perempuan kaya lagi rupawan untuk berzina dengan lalu dia menolak dengan berkata: “Aku takut kepada Allah!”Ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar berjaya menangkis segala godaan. Ini bukan mudah kerana tanpa kekuatan iman seseorang itu pasti akan mudah terpengaruh dengan bisikan nafsu dan akhirnya terjebak dalam perbuatan zina tanpa takut akan dosanya.


6 Orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya, menggambarkan keikhlasan hati.


7 Orang yang menyebut atau mengingati Allah dengan keadaan tidak ada dalam ingatannya perkara lain, lalu menitis air matanya kerana mengingatkan sifat Jalal dan sifat Jamal Allah.

10 petua hadapi peperiksaan


Usah panik apabila masuk dewan peperiksaan kerana ia mampu buat calon lupa 50 peratus dipelajari

Justeru, Pakar Motivasi dan Pemilik MAP Training & Consultancy Sdn Bhd, Dr Tengku Asmadi Tengku Ahmad, memberi panduan apa yang perlu dilakukan bagi mengelak kekusutan di saat akhir.


Jangan panik

Sebaik melangkah masuk ke dewan peperiksaan, jangan panik kerana ia mampu membuatkan kita lupa 50 peratus apa yang sudah dipelajari selama ini. Tanamkan keyakinan dalam diri anda boleh menjawabnya.


Kajian terhadap topik dan pemetaan maklumat

Semak sama ada anda memahami sepenuhnya, separuh atau tidak memahami langsung bab berkenaan. Jika ada bab yang belum difahami sepenuhnya, segera buat peta minda dengan mencatat maklumat penting yang berkaitan.


Semak soalan tahun lalu (setiap subjek)

Biarpun soalan akan berubah setiap tahun, anda tetap perlu menyemaknya untuk membandingkan kekerapan topik berkenaan keluar dalam setiap peperiksaan.


Banyakkan pembelajaran secara output learning

Di saat-saat akhir, anda seharusnya banyak mengulang kaji pelajaran secara output learning iaitu mengeluarkan kembali kefahaman anda kepada bentuk lakaran ataupun menerangkan kepada rakan. Ia dapat membantu menguatkan ingatan terhadap sesuatu mata pelajaran.


Memperbanyakkan latih tubi dan ujian simulasi

Satu cara untuk menguji sejauh mana pemahaman anda terhadap sesuatu subjek adalah melalui latihan berterusan (latih tubi) dan soalan tahun sebelumnya. Ia mampu menolong anda mengatasi bahagian subjek yang lemah.


Nota ringkas

Nota ringkas amat penting dan berguna kerana ia senang dibawa ke mana saja. Anda boleh membaca catatan nota ringkas berkenaan di waktu terluang.


Pastikan mendapat tidur dan rehat secukupnya

Biar sesibuk mana sekalipun, anda perlu mendapat tidur dan rehat cukup. Jangan lupa bersenam sekurang-kurangnya 10 minit bagi memastikan badan kekal cergas. Pengaliran oksigen yang baik boleh menghasilkan otak yang cerdas.


Pemakanan berkhasiat dan seimbang

Elak mengambil terlalu banyak makanan yang mengandungi kafein kerana anda mungkin akan sukar tidur dan hilang tumpuan.


Kawal emosi

Elak terbabit dalam sebarang konflik yang boleh menggugat ketenangan emosi di saat anda akan menduduki peperiksaan. Jangan menimbulkan sebarang pertelingkahan atau terasa hati dengan rakan-rakan atau keluarga kerana ia boleh menggugat ketenangan ketika menjawab soalan kelak.


Banyakkan berdoa dan bersolat

Sebagai makhluk yang lemah, kita memang tidak dapat lari daripada berdoa kepada Allah s.w.t. Bagi yang beragama Islam, anda perlu memper banyakkan solat hajat, tahajud dan berdoa memohon bantuan-Nya. Sebelum melangkah ke dewan peperiksaan, pohon keampunan dan keredaan daripada ibu bapa dan guru.

-::: SaBar, IkHlaS & RedHa :::-

Isteri Solehah


Isteri cerdik yang solehah Penyejuk mata penawar hati penajam fikiran
Di rumah dia istri di jalanan kawan
Di waktu kita buntu
Dia penunjuk jalan

Pandangan kita diperteguhkan
Menjadikan kita tetap pendirian
Ilmu yang diberi dapat disimpan
Kita lupa dia mengingatkan

Nasihat kita dijadikan pakaian
Silap kita dia betulkan
Penghibur diwaktu kesunyian
Terasa ramai bila bersamanya

Dia umpama tongkat sibuta
Bila tiada satu kehilangan
Dia ibarat simpanan ilmu
Semoga kekal untuk diwariskanSikap dan perasaan cemburu ini adalah lumrah dan fitrah kepada manusia. Bukan kita sahaja, bahkan ahlul bait, yakni keluarga rumah nabi juga mengalaminya. Allah mentaqdirkan kisah ini terjadi pada ahli bait supaya kita; isteri2 orang biasa biasa belajar drpnya. Yakni, nabi dan keluarganya bukan malaikat, mereka juga manusia biasa seperti kita. Kisah ini ada dalam al-Quran dalam surah at-Tahrim ayat 1-5. Dalam kisah tersebut, beberapa orang isteri nabi (Hafsah dan ‘Aisyah) berasa cemburu dgn Zainab yg telah menghidangkan madu (kegemaran nabi) kpd baginda. Lalu Hafsah dan Aisyah telah berpakat supaya kedua2nya mengatakan mulut nabi berbau pada masa & tempat yg berlainan. Nabi yg seperti kita sentiasa maklum, senantiasa menjaga kebersihan mulut dgn membawa kayu sugi kemana2 baginda pergi and so nabi mengharamkan madu kepada diri baginda hanya untuk menyenangkan hati isteri2 baginda. Lalu Allah menceritakan perihal bicara Aisyah & Hafsah ini kepada baginda.


يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai Nabi! Mengapa engkau haramkan (dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati) apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu, (kerana) engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu? (Dalam pada itu, Allah ampunkan kesilapanmu itu) dan Allah sememangnya Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu (wahai Nabi dan umatmu, untuk) melepaskan diri dari sumpah kamu (dengan membayar denda iaitu kaffarah) dan Allah ialah Pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu dan Dia Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

Dan (ingatlah), ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut (kepada seorang madunya) dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, (maka Nabi pun menegur isterinya itu) lalu menerangkan kepadanya sebahagian (dari rahsia yang telah dibukanya) dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi (supaya isterinya itu tidak banyak malunya). Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya, isterinya bertanya: Siapakah yang memberi tahu hal ini kepada tuan? Nabi menjawab: Aku diberitahu oleh Allah Yang Maha Mengetahui, lagi Amat Mendalam PengetahuanNya (tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi).

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah (wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya), kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung (kepada perkara yang menyusahkan Nabi) dan jika kamu berdua saling membantu untuk (melakukan sesuatu yang) menyusahkannya, (maka yang demikian itu tidak akan berjaya) kerana sesungguhnya Allah adalah Pembelanya dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya.

Surah ini sangat2 bermakna bagi kita kaum wanita/isteri. Isteri2 nabi yang dipanggil أمت المؤمنين (ibu org2 beriman) ditaqdirkan oleh Allah melakukan kesilapan ini supaya kisah mereka didedahkan dan diabadikan dalam al-Quran untuk dipelajari oleh kita orang2 yg beriman. Perkara2 penting yg perlu kita pelajari seperti cara layanan kepada suami, tidak menyusahkan suami, tidak terlalu mengikuti telunjuk isteri, perihal menjaga rahsia rumah tangga dan kesedaran yg Allah sentiasa mengawasi rumahtangga dan sifat2 isteri yg baik, seperti dalam ayat seterusnya;

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Boleh jadi, jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, (meliputi) yang janda dan yang anak dara.

Dan seharusnya kita apabila membaca ayat ke 6 dalam surah yg sama merasa gerun dan menangislan bertaubat, moga2 kita tidak menjadi bahan bakar api neraka.


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari Neraka yang bahan-bahan bakarannya: Manusia dan batu (berhala); Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.

Kaum2 wanita/isteri yang amat dikasihi sekalian. Iman itu tidak dapat ditukar ganti. Kadang2 kita merasa lega mendapat suami yg baik, so kita rasa kita tak payan lagi berlaku baik. Banyak kaum isteri yg saya pernah borak dengan, menceritakan tentang ke-'ego'an kita kadang2 unutk menjadi isteri yg taat, tentang kedegilan kita, tentang kesabaran kita. Kalau kita tengok semula di akhir surah ini, Allah menceritakan kepada kita dengan kisah2 isteri yg baik/suami jahat (Asiah/Firaun) dan isteri jahat/suami baik (Isteri nuh/Nabi Nuh a.s). Bacalah surah ini, dan pelajarilah tafsirnya. Tak panjang pun cuma 12 ayat. Allah sayangkan kita, Dia mengajar dengan contoh dan tidak membiarkan kita tergapai2 sahaja. Semoga kita berusaha menjadi isteri2 yg baik, yg menjadi syurga buat suami kita di dunia dan akhirat, dan yg mempunyai sifat2 seperti dalam surah at-Tahrim.