Posts

Showing posts from October 18, 2010

Di Antara Kalam Hikmah Imam asy-Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata:-

1) Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi ilmu itu ialah apa yang dimanfaatkan.
2) Perbalahan dalam ilmu hanya akan mengeraskan hati dan menimbulkan permusuhan.
3) Siapa yang tidak dimuliakan oleh taqwa, maka dia tidak memiliki kemuliaan. Siapa yang melihat dirinya lemah (di hadapan Allah Ta'ala), maka dia akan memperolehi istiqomah. Siapa yang sangat menginginkan dunia, maka dia akan menjadi hamba kepada pencintanya (dunia). Siapa yang puas dengan apa yang ada (bersifat qana'ah), maka dia tidak akan tunduk kepada orang lain.
4) Kebaikan dunia dan akhirat itu adalah lima perkara: - Kaya jiwa, - Tidak menyakiti orang lain, - Hasil usaha yang halal, - Pakaian taqwa, - Kepercayaan teguh kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan.
5) Lelaki itu tidak akan mencapai kesempurnaan melainkan dengan empat perkara: - Kuat beragama - Bersikap amanah - Memelihara diri (daripada perkara yang menjatuhkan maruah) - Bersikap te…