etika kepimpinan-sempena hari guru

TANGGUNGJAWAB
" Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, setia dengan penuh minat, disiplin dan dedikasi.

" Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan tidak mementingkan diri sendiri.

" Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi.

" Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum membuat keputusan dan tegas dalam melaksanakannya.

SIKAP

" Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling.

" Sentiasa bersikap positif dan bertanggungjawab.

" Mempunyai fikiran yang terbuka dan sedia menerima teguran dari semua pihak untuk faedah organisasi dan negara.

" Mengambil berat tentang masalah yang dihadapi rakan sejawat, baik pihak atasan mahupun rakan sejawat dibawahnya.

PERAWAKAN DAN PERIBADI

" Mempunyai peribadi yang mulia, berbudi pekeri dan perawakan yang baik.

" Sentiasa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah dan cabaran.

" Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan.

" Menjaga hubungan baik bagi setiap golongan masyrakat.

Comments

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah