Mahasiswa v.s AUKU

Salam Bai’ah,

4 mahasiswa UKM ditahan di bawah akta AUKU kerana telah membabitkan diri dalam politik ketika mana PRK di Sibu baru-baru ini.

Anda adalah mahasiswa, anda berhak atas hak anda di dalam Perlembagaan Persekutuan.


Perlembagaan menyebut;

BAHAGIA 8. PILIHANRAYA


Perkara 119. Kelayakan pemilih-pemilih.

(1) Tiap-tiap warganegara yang-

(a) Telah mencapai umur dua puluh satu tahun pada tarikh kelayakan;

Adalah berhak mengundi dalam bahagian pilihanraya itu dalam sesuatu pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Negeri…


Saya berpendapat,

Adakah dikira dengan umur 21 tahun maka tugas anda hanya perlu pergi mengundi, tidakkah mengundi itu secara tidak langsung adalah pembabitan anda ke dalam politik Negara ?

Pada hemat saya, Jika anda telah mencapai umur 21 tahun sepertimana di dalam kad pengenalan anda, maka perkara 119 tersebut telah mengiktiraf anda bahawasanya anda adalah diterima untuk terlibat di dalam pembabitan politik negara.

Baru-baru ini berlaku kes 4 orang mahasiswa UKM yang terlibat dengan PRK Sibu di tahan pihak Polis atas sebab melibatkan diri dalam politik dalam keadaan mereka masih mahasiswa dan belajar, amat bercanggah dengan peruntukkan Perlembagaan ini yang memberi kebebasan kepada mana-mana warganegara bahawa pencapaian umur 21 tahun mereka layak untuk mengundi.

Sesungguhnya Akta Universiti dan kolej universiti 1971 (AUKU) sangat mengongkong mahasiswa, sangat menghalang aktiviti mahasiswa,

1) penglibatan pelajar dengan parti politik dan kesatuan sekerja, dan

2) penggabungan di antara badan-badan pelajar.

AUKU telah dibantah oleh persatuan-persatuan mahasiswa hampir seluruh Negara, pada tahun 2008 sebuah memorandum yang diserahkan oleh kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seluruh Negara bersempena dengan sidang Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK). Namun, respon dari kementerian amat mengecewakan apabila diumumkan tidak sama sekali akan dimansuhkan atau dipinda oleh kerajaan.

Perkara ini amatlah bertentangan dengan rules against bias yang menjadi tonggak utama kepada prinsip keadilan semula jadi (natural justice) yang menjadi dasar utama kepada mana-mana badan pengadilan termasuklah mahkamah atau pun mana-mana tribunal.

Tidak ada jaminan pelajar yang dipertuduh oleh Jawatankuasa Tatatertib tersebut akan mendapat perbicaraan yang adil oleh kerana komposisi Jawatankuasa Tatatertib adalah terdiri dari orang yang sama yang menjalankan segala kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang. Peruntukan ini juga bertentangan dengan Perkara 8(1) Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak sama rata di sisi undang-undang dan hak sama rata untuk mendapat perlindungan undang-undang.

Tidak terdapat pun sebarang peruntukan samada di dalam AUKU mahupun di dalam Kaedah Tatatertib Pelajar yang memberikan hak kepada pelajar yang didakwa di hadapan Jawatankuasa Tatatertib Pelajar untuk mendapatkan khidmat seorang Peguambela dan Peguamcara bagi mewakilinya di dalam perbicaraan tersebut. Sedangkan bagi kakitangan universiti termasuk pensyarah yang turut di dakwa atas suatu pertuduhan tatatertib, mereka dibenarkan untuk diwakili oleh seorang peguam berdasarkan peruntukan di dalam Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) Act 2000.

Diskriminasi ini adalah bertentangan dengan Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan manakala penafian hak untuk diwakili oleh seorang peguam (right to counsel) adalah melanggar Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. AUKU sepatutnya dipinda bagi memasukkan peruntukkan yang membenarkan seseorang pelajar diwakili oleh peguam pilihannya sendiri jika dia dibicarakan oleh Jawatankuasa Tatatertib Universiti.

Bangkitlah atas keberanian dan ilmu kalian demi mempertahankan hak dan maruah kalian, semoga menteri kerajaan yang di berkaitan bukakan hati mereka untuk meminda AUKU.

Pejuang keadilan undang-undang

Halis fansuri

Fakulti Syariah Dan Undang-Undang

University Al-Azhar As-Syarief

*Rujukan;
#Undang-Undang Malaysia [Cetakan Semula]/Akta 30
#Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 (Auku) Pindaan Hingga 1 Januari 2006
#Perlembagaan Persekutuan [Hingga Jun 2009]
#Kamus Undang-Undang [ILBS]
#Undang-Undang Am Malaysia Jilid i,ii,iii,ivsumber - halis fansuri

Comments

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah