hijrah dari sekarang...

Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Perjalanan kehidupan tidak terhenti di sini walaupun roh kita sudah berpisah daripada jasad kita nanti. Akhirat adalah hentian terakhir sebelum menuju Syurga atau Neraka.

Allah swt jadikan dunia ini untuk kita beramal kepadaNya. Bekalan amalan kita di dunia ini akan dihitung dan ditimbang di hari akhirat nanti. Keputusan hari pengadilan itu akan menentukan destinasi terakhir kita – syurga atau neraka!

Tak mungkin di peringkat ini, kita dapat mengetahui dan menilai bekalan kita itu mencukupi ataupun tidak untuk melayakkan kita masuk ke syurga ! Kita setakat berusaha ! Hanya Allah swt akan menentukan samada amalan kita ini diterima atau tidak. Kita berserah dan memohon keredhaan dan belas kasihanNya. Semoga juga syafaat Nabi Muhammad s.a.w. akan menyinari kita di hari tersebut. Apapun, sewajarnya kesempatan dan ruang yang masih ada ini digunakan sebaik mungkin untuk merperbanyakkan lagi bekalan amalan kita! Untuk melakukannya, kita perlu berhijrah sentiasa dan berterusan membuat perubahan pembaikan diri ! Semestinya, ia dilakukan dengan penuh keikhlasan !

Allah swt ada berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 20-22, dengan maksud:

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, lebih besar derajatnya di sisi Allah Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mengembirakan mereka dengan rahmat dan keredhaanNya dan syurga-syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah pada sisiNya pahala yang besar”

Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran adalah kata-kata Allah swt dan tiadalah benar melainkan benar sahaja.

MAKSUD HIJRAH

Hijrah dari sudut bahasa bermaksud berpindah atau meninggalkan. Dalam konteks makna ini, hijrah memiliki dua bentuk - hijrah makaniyah dan hijrah ma’nawiyah. Hijrah makaniyah bermaksud berpindah secara fizikal iaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, hijrah Junjungan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun ke 14 kenabian.

Hijrah ma'nawiyah pula diertikan sebagai berpindah dari satu keadaan kepada suatu keadaan lainnya yang lebih baik. Dalam konteks pengertian ini, kehidupan hari ini seharusnya lebih baik daripada semalam, dan kehidupan esok pula lebih baik daripada kehidupan hari ini. Hijrah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Hijrah itu sifatnya berterusan, bahkan hijrah harus sentiasa dilakukan setiap masa dan di mana sahaja. Contoh-contoh hijrah ma’nawiyah ini akan diberikan dalam huraian selanjutnya nanti.

Kata kunci hijrah ialah “PERUBAHAN” iaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik, dalam segala hal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi saw bersabda yang bermaksud:

“Barangsiapa yang berhijrah untuk Allah dan RasulNya, maka hijrahnya untuk Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang berhijrah untuk dunia (untuk memperolehi keuntungan duniawi) dan untuk menikahi wanita maka hijrah itu untuk apa yang diniatkannya”

Hijrah hendaklah dimulakan dengan niat yang tulus ikhlas mengharapkan keredhaan Allah swt. Perubahan diri yang dimulai dengan niat kerana Allah swt semata-mata pasti mendapat pertolonganNya. Manakala hijrah ke arah kebaikan yang dilakukan dengan cara yang tidak ikhlas (untuk menunjuk-nunjuk sebagai contoh) akan hanya mengundang kemarahan Allah swt. Kebaikan yang dilakukan itu tidak akan kekal.

KELEBIHAN MEREKA YANG BERHIJRAH

Islam jelas sekali menggalakkan kita semua melakukan hijrah. Allah swt menganugerahkan pelbagai kelebihan kepada mereka yang berhijrah dengan ikhlas. ANTARA kelebihan tersebut:

1. Orang yang berhijrah dikategorikan oleh Allah swt sebagai orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah swt.


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Quran, Surah Al Baqarah, ayat 218)

2. Orang yang berhijrah dikategorikan sebagai seorang mu’min yang haq (sebenarnya)

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (ni`mat) yang mulia” (Al Quran, Surah Al Anfaal, ayat 74)

3. Ditinggikan derajatnya, mendapatkan pahala yang melimpah serta dikategorikan sebagai orang yang berjaya

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan” (Al Quran, Surah At Taubah, ayat 20)

4. Dihapuskan dosa-dosanya serta dimasukkan ke dalam syurga.

“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik" (Al Quran, Surah Ali Imran, ayat 195)

5. Orang yang berhijrah akan mendapatkan rezeki yang luas dan lapang

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al Quran, Surah An Nissak, ayat 100)

RUANG LINGKUP HIJRAH DIRI

Hijrah secara khusus (dari Makkah ke Madinah) telah berakhir semenjak kaum muslimin menguasai kota Makkah. Yang tidak mengenal kata akhir ialah hakikat hijrah yang menjelma dalam perubahan secara ma’nawi. Hijrah ma’nawiyah ini mencakup :

1. Hijrah pemikiran dan pemahaman - Setiap muslim sentiasa dituntut untuk meninggalkan pemahaman dan pemikiran yang salah dan mengelirukan dan menggantikannya dengan pemahaman dan pemikiran yang benar dan tepat sebagaimana yang digambarkan dan dimaksudkan Penciptanya. Sebagai contoh, secara sedar atau tidak, terdapat umat Muslim terjebak dalam pemahaman dan pemikiran yang dipancarkan dalam kehidupan yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Jika adapun perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk kepetingan akhirat, ia hanyalah usaha sampingan sahaja dan sebagai hasil usaha sisa-sisa keletihan kerja yang lebih menfokus kepada kepentingan hidup duniawi.

2. Hijrah spiritual dan mental - Setiap muslim dituntut untuk memperkukuh dan memantapkan semangat, mental dan jiwanya dalam menegakkan prinsip kebenaran sebagai kelanjutan hijrah pemikiran dan pemahaman. Hanya kalangan orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip kebenaran yang dapat melakukan perubahan. Sekalipun taruhannya adalah nyawa, namun ia tetap mahu menerus dan merealisasikan perjuangannya.

3. Hijrah etika dan moral - Setiap muslim seharusnya dapat memperlihatkan prilakunya yang penuh etika dan akhlak yang mulia sebagai cermin dari pemikirannya yang agung dan mentalitinya yang penuh dedikasi. Hijrah ini memang memerlukan ketekunan dan kesiapan hijrah fasa pertama dan kedua di atas. Cabaran dan dugaannya lebih jauh dan nampak kelihatan dengan jelas. Berbeza dengan hijrah fasa pertama dan kedua yang seluruhnya bersifat abstrak dan tidak kelihatan di mata kasar atau dirasakan secara langsung penampilannya. Contohnya, ketika seseorang memahami kewajiban jilbab dalam batas keyakinan semata, ia tidak akan secara langsung berhadapan dengan cabaran. Jauh berbeza dengan seseorang yang kemudian menampilkannya dalam pakaian sehari-hari termasuk di tempat kerja, ia akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kalau tidakpun menerima tentangan daripada ibu bapa atau pegawai atasannya, kemungkinan ia akan mengalami kata-kata reaksi yang tidak menggalakkan daripada teman-teman sekerja. Dengan melalui ketiga-tiga fasa hijrah ini, maka jati diri seorang muslim akan terbentuk . Ia menjadi pelajar, pekerja, pengurus, pemimpin dan lain-lain yang disegani dan dihormati.

APA YANG HENDAK DIHIJRAHKAN?

Pengislahan (pembaikan diri) boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk dan cara. Setakat memberikan beberpa contoh dalam kehidupan kita:

1. Kalau dulu kita kurang menghadiri kuliah-kuliah agama, maka sekarang kita mahu perbanyakkan lagi kehadiran kita di majlis-majlis ilmu.

2. Kalau dulu kita kurang berikan perhatian terhadap kualiti kerja yang kita hasilkan, maka sekarang kita pastikan setiap kerja yang kita lakukan itu adalah yang terbaik yang boleh kita lakukan pada masa tersebut.

3. Kalau dulu kita amalkan sikap bermusuhan, maka sekarang kita mahu berubah kepada sifat kasih-sayang.

4. Kalau dulu kita hanya melakukan solat fardhu lima waktu, maka sekarang kita tambahkan dengan solat-solat sunat.

5. Kalau dulu kita ada mengamalkan sifat dengki (hasad), maka sekarang kita buangkan sifat tersebut dan amalkan sifat mencintai (mahabbah).

6. Kalau dulu kita hanya menunaikan puasa ramadhan, maka sekarang kita tambah dengan melakukan puasa-puasa sunat.

7. Kalau dulu kita kufur dengan nikmat Allah swt, maka sekarang kita bersyukur kepadaNya terhadap segala nikmatNya yang tidak terhingga banyaknya.

8. Kalau dulu kita terlibat dengan pelbagai jenis kemaksiatan, maka sekarang kita berubah kepada amalan ketaatan kepada ajaran Allah swt.

9. Kalau dulu kita terlibat dengan amalan-amalan kekufuran, maka sekarang kita lakukan perkara-perkara yang memiliki dasar keimanan kepada Allah swt.

10. Kalau dulu kita tidak berapa memberi perhatian terhadap soal tutup aurat, maka sekarang kita hanya mahu memakai jenis dan bentuk pakaian yang dibenarkan oleh agama kita.

11. Kalau dulu kita sering berkunjung ke tempat-tempat maksiat, maka sekarang kita tidak lagi pergi ke tempat-tempat tersebut. Rumah-rumah ibadat adalah tempat pilihan kita.

12. Kalau dulu kita mengamalkan sifat-sifat kemunafikan (seperti khianat, dusta dan tidak amanah), maka sekarang kita meninggalkan sifat-sifat tercela tersebut dan mengamalkan sifat-sifat mulia.

13. Kalau dulu kita sanggup makan makanan yang tidak jelas kehalalannya, maka sekarang ini kita hanya makan makanan yang jelas halalnya dan dibenarkan oleh agama kita.

Dan banyak lagi, dan banyak lagi …….... yang boleh kita hijrahkan! Fikirkan !

APAKAH KITA SUDAH MELAKUKAN HIJRAH DIRI?

Sepertimana yang difahami, hijrah diri ialah pembaikan diri. Ia adalah suatu proses bukan destinasi. Proses yang berterusan tanpa henti sehingga berhentinya nafas kita. Tiada manusia yang akan berada pada satu titik kehidupan dan menyatakan bahawa hidupnya telah cukup sempurna tanpa perlu berusaha lagi memperbaiki diri. Persoalannya, sejauh mana kita berusaha dalam proses pengislahan ini?

Apakah kita ini menunggu kemunculan tahun baru (Hijrah atau Masihi) dan kemudian kita membuat keazaman baru untuk dilaksanakan pada tahun tersebut ? Alhamdulillah, kalau kita dapat melakukan sebahagian atau semuanya ! Bagaimana, kalau keazaman tersebut kekal sebagai keazaman sahaja di akhir tahunnya dan diri kita tidak berubah? Walhal, serentak itu juga, masa terus berlalu dan hari kematian terus bergerak mendekati kita ! Tahun berikutnya, sejarah yang sama juga berulang. Janji keazaman juga tidak dipenuhi. Nak salahkan siapa? Kerja yang banyak, masa yang terhad, diri sendiri atau apa?

Junjungan Rasulullah saw ada menggariskan panduan kepada umat-umatnya dalam usaha kita untuk melakukan hijrah diri. Baginda saw, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bersabda dengan maksud:

"Sesungguhnya berkawan dengan orang-orang yang soleh (orang-orang baik) dibandingkan dengan orang-orang jahat adalah seperti berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi berbanding dengan tukang besi. Maka berkawan dengan tukang penjual minyak wangi terkadang dia memakaikan kepadamu atau kamu mengikutnya atau mencium wanginya. Akan tetapi berkawan dengan tukang besi (peniup api) mungkin terbakar pakaianmu atau kau merasakan panasnya”

Mengapa sahabat atau kawan memainkan peranan penting dalam penghijrahan diri kita? Ini kerana dengan apa yang dia lakukan akan tempias kepada diri kita sepertimana terpeciknya air hujan. Jika berkawan dengan orang yang buruk perangainya lambat laun pasti akan terikut-ikut begitulah sebaliknya jika berkawan dengan org yang baik, InsyaAllah sedikit demi sedikit kita akan tertarik.

Dengan perlakuannya. dengan cara percakapannya, dengan segala tindak tanduknya, dengan kesabarannya, dengan kesungguhannya, dengan sifat kesederhanaanya, dengan kesabarannya dan setiap apa yang dia lakukkanya akan tempias kepada diri kita jika kita bersahabat baik dengan dia (orang yang soleh). Oleh itu pilihlah kawan dari kalangan orang-orang yang beriman.

Mari kita fikir-fikirkan ! Mari kita sama-sama lakukan perubahan diri ! Wallahhua’alam.

Comments

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah