Ucapan Kenang-kenangan...


PENYATA KEWANGAN BADAN KEBAJIKAN ANAK WILAYAH PERSEKUTUAN MESIR (BKAWM)

SESI 2009/2010

PENDAHULUAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Firman Allah Taala:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu sehingga kamu dapat menetap di atasnya, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.”

Segala puji bagi Allah Taala Tuhan Semesta Alam. Selawat dan salam buat penghulu para Nabi, junjungan besar Rasullullah S.A.W, ahli keluarga serta para sahabat baginda Rasullullah S.A.W. selautan kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah S.W.T kerana di atas limpah rahmat dan kasih sayang-Nya,kita dipertemukan sekali lagi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan BKAWM kali ke-12 pada hari ini.

Umum mengetahui,kewangan bukanlah matlamat utama dalam kehidupan manusia sepertimana yang dianjurkan di dalam ajaran islam, namun kewangan itu merupakan salah satu wasilah untuk memudahkan kehidupan manusia, begitu juga apabila ia diaplikasikan dalam sesebuah organisasi maka ianya sangat penting dalam memastikan segala agenda yang dirancang dapat direalisasikan bersama dengan jayanya. Dan seseungguhnya perkara berkaitan kewangan ini adalah amanah yang sangat berat. Oleh yang demikian pihak Jabatan Bendahari Agung BKAWM bertanggungjawab dalam mengurus kewangan agar pentadbiran yang didokongi berjalan dengan lancar demi memastikan kelangsungan BKAWM sentiasa berterusan di Perlembahan Nil ini.

Kami dari Jabatan Bendahari Agung BKAWM sesi 2009/2010, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan Juru Audit BKAWM, JawatanKuasa Kewangan BKAWM yang banyak mengerah idea mahupun tenaga dalam memastikan kelancaran perjalanan kewangan bagi sesi ini. Juga terima kasih kepada semua ahli dan AJKT yang memberikan kerjasama terbaik dalam sesi ini. Di kesempatan ini saya ingin juga menyusun sepuluh jari seandainya terdapat hak-hak yang tidak tertunai dan semoga segala muhasabah yang diberikan akan lebih memantapkan lagi gerak kerja Jabatan Bendahari Agung pada sesi akan datang.

Sekian,

“PERKASA WEHDAH CETUS KECEMERLANGAN”

“BERILMU, BERAMAL, BERBAKTI”

Yang menjalankan amanah,

(ROSLIZAN BIN MOHD YUSOF)

Bendahari Agung,

Badan Kebajikan Anak Wilayah Persekutuan Mesir,

Sesi 2009/2010
*****************************************************************************************

Alhamdulillah,sekarang dah jadi 'mantan'.....Comments

Popular posts from this blog

Sajak Perjuangan - RASULULLAH SUNGGUH MULIA

نموذج خطة الدرس اليومية لمادة اللغة العربية للصف الأول

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah